اخبار مربوط به امور آموزشی

اطلاعیه مهم، تعطیلی 4 و 5 اسفند ماه

فراگیران عزیز و اولیای گرامی

با توجه به اعلام وزارت بهداشت و تعطیلی آموزش و پرورش،  تمامی کلاس های موسسه سفیر پیشگامان دانش،

برای روز های یکشنبه و دوشنبه، مورخ 98/12/4 و 98/12/5، به منظور ضدعفونی کردن کلاس ها، تعطیل اعلام میشود.

با تشکر از همکاری صمیمانه شما
روابط عمومی موسسه سفیر پیشگامان دانش

دیدگاهتان را بنویسید