اخبار مربوط به امور آموزشی

تعطیلی تا تاریخ 98/12/8

فراگیران عزیز و اولیای گرامی

به اطلاع میرسانید، کلاس های موسسه تا روز پنجشنبه مورخ 98/12/8، برگزار نمیگردد.

با تشکر
روابط عمومی موسسه سفیر پیشگامان دانش

دیدگاهتان را بنویسید