دوره های تخصصی زبان فرانسه

روز هاي برگزاری: دو جلسه در هفته (شنبه چهار شنبه – یک شنبه سه شنبه – دو شنبه پنج شنبه)

ساعات برگزاری : (۱۱:۴۵-۱۰) (۱۳:۴۵-۱۲) (۱۶:۱۵-۱۴:۳۰) (۱۸:۱۵-۱۶:۳۰) (۲۰:۱۵-۱۸:۳۰)

طول هر ترم : یک ماه و نیم

تعداد جلسات : ۱۳ جلسه

طول دوره: ۲۴ ماه ( ۱۶ ترم)

دوره های تربیت مدرس ( TTC)

متاسفانه تا کنون موسسات زبان به دلیل جبران کسری بودجه جاری خود اقدام به برگزاری این دوره نموده اند و در پایان دوره نه گواهی معتبری به متقاضیان ارائه می گردیده و نه ایشان مشغول به کار می شدند. از آنجایی که نگرش مرکز تخصصی آموزش زبان های خارجه سفیر پیشگامان دانش در خصوص برگزاری این دوره کسب درآمد نیست، از متقاضیانی که در امتحان پایان دوره موفق به کسب نمره قبولی شوند دعوت به همکاری می گردد.

طول دوره: یک ماه ونیم

تعداد جلسات: ۱۳ جلسه

۶ جلسه اول نظری (Theoretical) ، ۶ جلسه دوم عملی (Practical) ، ۱ جلسه امتحان پایان دوره کتبی و عملی