دوره های آموزشی کودکان و نوجوانان

مرکز تخصصی آموزش زبان های خارجه سفیر پیشگامان دانش با تکیه بر اساتید مجرب و آموزش دیده با سیستم های نوین آموزشی در زمینه آموزش کودکان و نوجوانان , سعی بر این داشته است که محیطی واقعی برای کودکان شما فراهم نماید تا زبان انگلیسی را همانند زبان مادری خود آموزش ببینند.

مدیران این مرکز با نگاهی متخصصانه به آموزش کودکان و نوجوانان سال هاست بر این باورند که مدرسین این سطوح جهت جلوگیری از یادگیری غلط در سنین پایین تر می بایست بسیار متخصص و آموزش دیده باشند.

کودکانی که قبل از دوره نوجوانی به یادگیری زبان دوم بپردازند بهتر می توانند در زمینه تلفظ کلمات به طور صحیح و نزدیک به صاحبان اصلی زبان عمل کنند.

زبان شناسان این موضوع را به تغییرات فیزیولوژیکی مربوط می دانند که در مغز کودکان در سنین نوجوانی رخ می دهدتفاوت هجا ها و آوا ها در زبان های مختلف که باعث تفاوت لهجه ها می شود در کودکانی که زبان را قبل از شکل گیری بخش های مربوطه در مغز یاد گرفته اند کمتر به چشم می آید. به همین دلیل بهترین سن آموزش زبان به کودک، قبل از 10 سالگی است.

براین اساس صد ها عنوان موضوع تماما به زبان انگلیسی و همگی به روش غیر مستقیم و نا خودآگاه از طریق بازی , شعر , موسیقی , نقاشی , داستان , مهارت آموزی, ایجاد خلاقیت و … به کودکان و نوجوانان ارائه می شود.

مرکز تخصصی آموزش زبان های خارجه سفیر پیشگامان دانش با ارائه سیستم نوین آموزشی در دوره های کودکان و نوجوانان، با استفاده از طراحی آموزشی دقیق از مبتدی تا پیشرفته، اساتید مجرب و متخصص و همچنین کتب آموزشی و کمک آموزشی تحت لیسانس مرکز تخصصی آموزش زبان های خارجه ایران استرالیا، فراگیران کودک و نوجوان را در نیل به این اهداف آموزشی یاری می رساند.

دوره های آموزشی بزرگسالان

امروزه کامل ترین شکل انتقال مفاهیم ذهنی به شیوه ساده از طریق ارتباط زبانی و نوشتاری است . هر چند در گذشته های دور مردم برای برقراری ارتباط از علائم و تصاویر و … استفاده میکردند اما در دنیای امروز اهمیت برقراری ارتباط و تعامل و همفکری کلیه انسانها نقش بسیار مهمی در ارائه کیفیت بهتر برای زندگی ایفا می نماید .

از آنجا که در سالیان گذشته به دلایل مختلف سیاسی ، علمی ، اقتصادی و فرهنگی ، زبان انگلیسی به عنوان زبان بین المللی تبدیل به وسیله ارتباط مردمانی از فرهنگها و ملیت های متفاوت شده است لذا اهمیت یادگیری آن بر کسی پوشیده نیست .

امروزه، اگر فردی بخواهد در رشته پزشکی تحصیل کنید یا مدیری موفق باشد، دانستن زبان انگلیسی یک ضرورت برایش به شمار می آید چرا که در آن صورت می تواند درتجربیاتی که دیگرمردم دنیا بدست آورده اند سهیم شود و در ارتباطی تنگاتنگ با آنان، دانش خود را به روز نگه دارد. علاوه بر آن طی سالیان اخیر ،نیاز بشر به داشتن زبانی مشترک برای برقراری ارتباط و پیشبرد اهداف علمی-اجتماعی ، بیش از پیش احساس می شود. بنابراین یادگیری زبان انگلیسی که به زبان ارتباط مردم دنیا بدل شده است دراولویت کاری محققان ، سیاستمداران تاجران، دانش پژوهان و … قرارمی گیرد.

در حال حاضر انگلیسی، زبان مادری بیش از 35۰ میلیون شهروند بریتانیایی، آمریکایی، کانادایی و استرالیایی است. میلیونها نفر دیگر در سراسر جهان در حال یاد گیری این زبان می باشند تا بخشی از نیازهای علمی-فرهنگی خود را در جوامع انسانی رفع نمایند.
مرکز تخصصی آموزش زبان های خارجه سفیر پیشگامان دانش با ارائه سیستم نوین آموزشی در دوره های بزرگسالان ، با استفاده از طراحی آموزشی دقیق از مبتدی تا پیشرفته، اساتید مجرب و متخصص و همچنین کتب کمک آموزشی All in one تحت لیسانس مرکز تخصصی آموزش زبان های خارجه ایران استرالیا فراگیران بزرگسال را در نیل به این اهداف آموزشی یاری می رساند.